Teamontwikkeling

Buitengewone teams:
Werken aan gedeelde visie, doelen en vertrouwen

Medewerkers van flexibele organisaties werken aan verschillende onderwerpen (klantvragen) in wisselend projectteams. Teams die daarin effectief hebben specifieke kenmerken. Niet alleen het gezamenlijk doel is glashelder, ook de kaders waarbinnen teams aan de slag kunnen. De teamcultuur kenmerkt zich door gedeelde normen en waarden en medewerkers maken optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten, passend bij het vraagstuk waar het team de tanden in moet zetten. De kwaliteit van de relatie en het vertrouwen zijn hoog.

Menorio ondersteunt organisaties bij het vormgeven van autonome, diverse en effectieve teams met aandacht voor:

  • Teamsamenstelling (diversiteit in kennis en competenties);

  • Teamontwikkeling (teamcultuur, besluitvorming, feedback);

  • Kaders voor teams (resultaatsturing, teamcontract, verantwoording);

  • Leiderschap in teams (eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, gedeeld leiderschap).