Organisatieontwikkeling

Verantwoordelijkheid voor verandering laag in de organisatie:
Focus op het primaire proces, begin bij de eindsituatie

Verbetering, vernieuwing, eigenaarschap en aanpassingsvermogen zijn gebaat bij flexibiliteit. Top-down organiseren maakt een verschuiving naar bottom-up organiseren en daarmee verandert de rol van medewerkers in organisaties. Hierdoor ontstaat meer eigenaarschap en meer ruimte voor initiatieven.

Menorio helpt u strategie en organisatie op één lijn te brengen met als doel de organisatie meer wendbaar en flexibel te maken en de kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten.

Als belangrijkste succesfactoren zien wij:

  • Het vanuit organisatiedoelen vormgeven van een aantrekkelijk werkklimaat waarin medewerkers regelruimte hebben;

  • Een focus op het binnenhalen en binden van competente mensen die eigenaarschap voelen voor de waarden en doelen van de organisatie;

  • Het creëren van effectieve teams die sturen op resultaten, gedrag en ontwikkeling van medewerkers.