Leiderschapsontwikkeling

Sturen op verantwoordelijkheid en zelforganisatie:
Minder regelgeving, minder vrijblijvend, dynamisch leiderschap

Flexibel organiseren vraagt om dynamisch en gedeeld leiderschap. Het leiderschap is variabel en situationeel afhankelijk. Met weinig management en managementfuncties. Medewerkers werken vraaggericht en projectmatig en vormen teams in wisselende samenstelling.

Menorio helpt organisaties bij het organiseren van binnen naar buiten. De klant staat hierbij centraal, de organisatievorm is flexibel en de interne mobiliteit is hoog. Leiderschap komt op verschillende plaatsen voor en is niet voorbehouden aan ‘de manager’. Eigenaarschap, creativiteit en innovatiekracht wordt gestimuleerd. Mensen en hun kwaliteiten staan centraal en de regelruimte optimaal.

Wij ondersteunen organisaties bij het op gang brengen van het veranderproces, randvoorwaardelijke zaken, beleid en werkwijzen.