Duurzame inzetbaarheid

Vitale werknemers in een gezonde organisatie:
Gedeelde verantwoordelijkheid

Medewerkers binden, boeien en inzetbaar houden is een belangrijke succesfactor voor organisaties. Daarnaast heeft de werkgever baat bij duurzaam inzetbare werknemers met het oog op de productiviteit en het terugdringen van hoge verzuimkosten.

Vitale organisaties hebben werknemers in dienst die in staat zijn zichzelf te leiden en die actief zorgen voor:

  • Een goede balans tussen werk- en privéleven waardoor werkstress wordt beperkt;

  • Een goede gezondheid met voldoende beweging en gezonde voeding;

  • Bewustzijn op hun persoonlijke waarden, talenten, ervaring en bijdrage die ze daarmee kunnen leveren aan de organisatie;

  • Een bredere ontwikkeling naast het op peil houden van vakkennis en vaardigheden.

Menorio helpt mensen en organisaties te groeien en zich te ontwikkelen

infographic duurzame inzetbaarheid

Integrale benadering van duurzame inzetbaarheid (De gezonde werknemer, 2015)

Werkgevers die zorgen voor een klimaat waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien zorgen voor betekenisvol werk en hebben een hogere productiviteit, een hogere werknemerstevredenheid en een lager verzuim. Wij helpen organisaties bij het opzetten van resultaat- en ontwikkelbeleid, het vormgeven van HR-instrumenten en het coachen van individuen met ontwikkel- en loopbaanvragen.

Menorio biedt een integraal programma rond De Gezonde Werknemer in samenwerking met FoodFitness Performance & Lifestyle Coaching